Informasjon og regler

For beboere i Flåtten borettslag er følgende inkludert i fellesutgifter/husleie

  • Tv/internett
  • Varmtvann
  • Trappevask
  • Snømåking
  • Generelt vedlikehold av uteareal

Forkjøpsrett

Her kan du lese om forkjøpsrett: 

https://www.pbbl.no/for-deg/nytt-hjem/hva-er-forkjoepsrett/

Dyrehold

Her finner du regler om dyrehold samt søknadskjema for dyrehold.

https://www.pbbl.no/for-deg/beboerinfo/dyrehold/

Medlemmenes rettigheter og plikter

Her kan du lese om medlemmenes rettigheter og plikter i Porsgrunn Bamble Boligbyggelag.

https://www.pbbl.no/for-deg/medlemskap/medlemmenes-rettigheter-og-plikter/

Om å bo i lag

Kjekt å vite om det å bo i lag:

https://www.pbbl.no/for-deg/beboerinfo/om-aa-bo-i-lag/

Styrets kontaktinformasjon

Styret kan kontaktes via kontaktskjemaet under "Kontakt oss" her på nettsiden eller send en mail til fborettslag@gmail.com.