Beboere i Flåtten Borettslag disponerer to felles vaskekjellere. Det er en tørketrommel i hver kjeller.
For å bruke tørketrommelen trenger man å ha med seg en tier. Det er også tørkeskap i vaskeriet.