Flåtten Borettslag disponerer en tilhenger som kan lånes ut til beboere etter behov. Tilhengeren står parkert på parkeringen ved kortveggen til nummer 121.

Dersom du ønsker å låne tilhengeren vennligst ta kontakt på e-post eller telefon.

Det er ønskelig med minimum 2 dagers forvarsel før du trenger tilhengeren, å det anbefales å være ute i god tid da tilhengeren kan være utleid til en annen beboer.

Nøkkel og vognkort må hentes og leveres tilbake til leder/nestleder av borettslaget. Beboer står selv ansvarlig for å følge forskrifter når det gjelder bruk og sikkerhet av tilhengeren i den tid de disponerer denne. Beboer står likeledes ansvarlig for å levere henger tilbake rengjort og i god stand. Skader som oppstår på hengeren i tidsrommet den er utleid står beboeren selv ansvarlig for.