Flåtten Borettslag har satt bort trappevask til renholdsfirmaet AGA-Vaskefirma

AGA-Vaskefirma vasker annenhver torsdag i partallsuker.

Det bestilles storrengjøring fra samme firma 2 ganger i året.