Styret i Flåtten borettslag består av styreleder, nestleder, sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Det er ingen vaktmester på nåværende tidspunkt, vaktmesteroppgaver fordeles på styrets medlemmer.

 

Styreleder: Morten Talleivsen

Nestleder: Siv Melfald

Sekretær: Karen Margrethe Malm

Styremedlem: Freddy Aleksander Fredriksen

Styremedlem: Gry Lilleskaret

Varamedlem: Kurt Wilfred Hansen

Varamedlem: Mette Jansen