Flåtten Borettslag har besluttet å sette bort trappevask.
Renholdsfirmaet Inti Renhold Service vasker oppgangene annenhver fredag.
I vintermånedene november-mars vaskes det ukentlig.
Det bestilles storrengjøring fra samme firma 2 ganger i året.