Flåtten borettslag har 15 garasjer disponibelt for beboerne. Disse garasjene leies ut for et tillegg i husleia på Kr.100,- pr.mnd (pr.01.01.2016). Det skal søkes skriftlig på ønske om garasje. Søknadsskjema finner du under.

Det foreligger krav om at man må disponere egen bil for å ha rett på garasje. Man kan stå på venteliste selv om man ikke har bil, men garasjen vil da gå til neste person på listen som disponerer egen bil, frem til du selv gjør det. Bilen må også være i bruk og ikke kun stå til lagring. Får man tilbud om garasje men takker nei grunnet garasjeplassering iht. blokk blir man stående på listen til garasje på ønsket sted blir tilgjengelig.

Beboer har selv ansvar for å vedlikeholde sin garasje/garasjeport og ta vare på medfølgende garasjeportåpnere og nøkler. Skader, tap av nøkler m.m. må erstattes av den enkelte beboer som disponerer garasjen.

I tillegg til garasjene har borettslaget flere oppstillingsplasser på utsiden av blokkene. Oppstillingsplassene på utsiden av 121, 123 og 127 er til beboere, og plassene på toppen ved innkjørselen vår er til fri disposisjon for enten beboere uten garasje eller til gjester.

Søk om å stå på garasjeliste i skjemaet under