Flere av beboerne i Flåtten Borettslag har markise på verandaene sine.

Det har oppstått noen utfordringer rundt opphenget til noen markiser, da muren de er festet i ikke tåler tyngden av markisen.
Konsekvensen av for tung markise kan være at noen av mursteinene blir løse eller faller ut.

Styret ønsker å trygge denne situasjonen på best mulig måte. Vi kan ikke pålegge beboere gitte leverandører, men ønsker å anbefale 2 leverandører vi har god erfaring med at kjenner bygningene våre godt. Disse kjenner til nøyaktig hvor tung markisen kan være og hvordan den festes på veggen på best mulig måte.

Leverandørene heter Markisemannen og Skiens Persiennefabrikk.

NB! Husk å trekke inn din markise når det er uvær og når du er på ute på reise.
Hvis markisen blir stående å slå i vinden eller i regnet løsner den raskere fra veggen.

Ved mislighold i henhold til ovennevnte anbefaling, vil ikke Flåtten Borettslag kunne holdes ansvarlig for skader på markise og/eller mur. Beboer står da selv ansvarlig for å utbedre skade på egen regning.