Flere av beboerne i Flåtten Borettslag har markise på verandaene sine.

Det har oppstått noen utfordringer rundt opphenget til noen markiser, da muren de er festet i ikke tåler tyngden av markisen.
Konsekvensen av for tung markise kan være at noen av mursteinene blir løse eller faller ut.

Styret ønsker å trygge denne situasjonen på best mulig måte. Vi kan ikke pålegge beboere gitte leverandører, men ønsker å anbefale 2 leverandører vi har god erfaring med at kjenner bygningene våre godt. Disse kjenner til nøyaktig hvor tung markisen kan være og hvordan den festes på veggen på best mulig måte.

Leverandørene heter Skiens Persiennefabrikk og Markisemannen 

persienner markisemannen