Flåtten Borettslag benytter tjenester fra SET-Elektro Telemark vedrørende alt elektrisk arbeide. SET-Elektro Telemark utfører alt fra prosjektering til installering av alle typer el-anlegg innenfor næringsliv, landbruk, det offentlige og boliger. Arbeidet omhandler alle faser fra planlegging og gjennomføring til en avsluttende kvalitetskontroll.

Kontaktperson:

Rune Olsen
Avdelings leder i Telemark
Tlf : 35 101 101
Mobil 482 92 878