Dyrehold er ikke tillatt i Flåtten Borettslag uten tillatelse fra styret.

Det må søkes om skriftlig, og dyret kan ikke flytte inn før søknaden er godkjent.

Det er vedtatt i styret at i søknaden om dyrehold ligger en 3 måneders «prøvetid».
Med dette ønsker styret å erfare at dyret er stille og rolig og ikke til
sjenanse for beboere rundt. Dersom styret får inn flere enn 3 skriftlige klager på dyret
i løpet av denne perioden, kan det ikke bli boende i borettslaget. Eier av dyret får alltid
beskjed av styret for hver skriftlige klage som eventuelt måtte komme inn, slik at man
har mulighet for å utbedre situasjonen.

Hunder skal aldri gå løse på borettslagets områder, hverken ute eller i oppgangene.

Skjema for husdyrhold finner du under fanen «Skjemaer».