Flåtten Borettslag gjennomfører dugnad 1-2 ganger i året. 1 hoveddugnad i begynnelsen av mai,
og 1 sensommerdugnad for å fullføre eventuelle prosjekter fra før sommeren og for å gjøre
borettslagets ute- og fellesområder klar for høst og vinter.

På dugnaden i mai forventes det at beboere stiller opp. Da det over flere år var svært få som dukket opp,
besluttet vi på generalforsamlingen i 2015 å innføre en økning i husleia på 600 kroner i året.
Dersom man stiller på dugnaden får man disse pengene tilbakebetalt som et engangsbeløp fortløpende etter dugnaden er gjennomført.
Dersom man ikke har mulighet til å stille på dugnad, kan man sende en stedfortreder, avtale annet arbeid i etterkant av dugnaden, eller anse de 600 kronene som ditt bidrag til et hyggelig fellesskap i borettslaget.

Sensommerdugnaden er i slutten av august og kun «obligatorisk» for styret.
Deltagelse her er svært velkomment, men helt frivillig for de øvrige beboerne.