Flåtten Borettslag inngikk i 2015 en avtale med Norsk Brannvern.
Avtalen innebærer at Norsk Brannvern skal utføre, vedlikehold på beboeres håndslukkere, samt kontroll og funksjonstest av brannslanger.
Avtalen innebærer også fysisk bytte av batteri i røykvarslere, ettersyn av brannvarslingsanlegg, samt kontroll av røykvarslere.

Beboere får i tillegg årlig teoretisk rådgivning på bruk av slukkeutstyr, rutiner ved rømning, brannalarm etc.

Styret er forpliktet til å si i fra til Norsk Brannvern dersom de får kjennskap til at beboers håndslukker er brukt eller på annen måte er ute av funksjon.

Beboer anbefales å foreta visuell kontroll minst hvert kvartal på håndslukkere.