Vi ønsker med dette å informere dere om at Ekstraordinær Generalforsamling etterfulgt av Beboermøte for Flåtten Boretslag er satt til datoen 27.04.2017. Møtet tar sted kl 18 på “Pub’en”.
 
Tema for den Ekstraordinære Generalforsamlingen er endring i sammensetningen av Borettslagets Styret.  Vedtektsendringen vil bli stemt over på Generalforsamlingen, og trenger 2/3 flertall for godkjenning. Tema for Beboermøte er informasjon om Borettslagets rør/bad situasjon, samt informasjon om oppkommende dugnad 6-7 mai.
 
Alle beboere vil få skriftlig invitasjon i sin postkasse.
 
Med vennlig hilsen,
Styret