Kjære andelseiere i Flåtten Borettsalg,
 
Vi ønsker med dette å informere dere om at Generalforsamling for Flåtten Boretslag er satt til datoen 27.03.2017.
 
Lokale og klokkeslett for Generalforsamling vil det bli gitt nærmere informasjon om i kommende skriv i forkant av generalforsamling.
 
Vi ber om at skulle andelseiere ha saker de ønsker skal bli tatt opp offentlig på generalforsamling at disse innleveres oss senest 11.02.2017. Saker som skal tas opp skal innleveres skriftlig på borettslagets e-post adresse: fborettslag@gmail.com
 
Skulle andelseiere ha behov for ytterligere informasjon vedrørende innlevering av sak, ta kontakt med oss på e-post, melding eller mobil.
 
Alle beboere får denne informasjonen i sin postkasse fortløpende.
 
Med vennlig hilsen,
Styret