Kjære beboere i Flåtten Borettslag. Vi har, som et ledd i prosessen med å forenkle, fornye og oppdatere prosedyrer og informasjon, laget websider for vårt borettslag. Her vil dere finne relevant informasjon, nyheter, skjemaer og mer til. Dette er ment å bidra til økt informasjonsflyt mellom PBBL, styret og beboerne. Vi setter pris på deres tilbakemeldinger.

Sidene er pr. i dag operative, men ikke helt fullstendige. Vi jobber kontinuerlig med å få de siste bitene på plass.

Med vennlig hilsen,
Styret