Fra 1. oktober 2016 vil prisen på kabel-TV abonnementet for kunder i boligorganisasjoner øke med 30 kroner inkludert mva. per husstand per måned. Den nye månedsprisen vil fremkomme på din faktura fra Canal Digital.